Search Results for: อาหารกบ

การเลี้ยงกบขุน หรือ กบเนื้อ

บ่อที่นิยมใช้ใน การเลี้ยงกบขุน หรือกบเนื้อ ส่วนใหญ่เป็นบ่อซีเมนต์ขนาด 3×4 เมตร สูง 1.2 เมตร ปล่อยลูกกบอายุ 1 เดือนเศษ ในอัตรา 120-180 ตัวต่อตารางเมตร ในส่วนของอัตราการปล่อย อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่การเลี้ยง โดยทั่วไปปริมาณกบที่จับได้ 200-300 กิโลกรัมต่อบ่อ อาหารกบขุน และการให้อาหาร กบมีความต้องการอาหารกบที่มีโปรตีนสูง การกินของกบจะลดลงเมื่อมีอุณหภูมิต่ำ เช่น เข้าสู่ฤดูหนาว นอกจากกบจะกินอาหารลดลงแล้ว ระบบการย่อยอาหารของกบก็จะลดลงด้วย ดังนั้น ถ้าให้กบกินอาหารมาก ก็จะทำให้กบท้องอืดได้ เทคนิคการให้อาหาร การเลี้ยงกบขุน ระยะลูกอ๊อด จะกินจุมาก ถ้าให้อาหารมากจะท้องอืด การแก้ไขทำได้โดยนำอาหารลูกอ๊อดพรมน้ำสะอาดให้เม็ดนิ่มลง หรือหากให้อาหารไม่เพียงพอลูกอ๊อกก็จะกินกันเอง ดังนั้นการให้อาหารกบระยะลูกอ๊อด ต้องให้ในปริมาณที่เหมาะสม หากมีการเปลี่ยนเบอร์อาหารควรผสมเบอร์เก่าและเบอร์ใหม่โดยเพิ่มปริมาณอาหารเบอร์ใหม่มากขึ้น อย่าเปลี่ยนอาหารทันที กบควรกินอาหารให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง หากกินเร็วกว่าปกติ มื้อต่อไปให้เพิ่มอาหาร หากอาหารเหลือ มื้อต่อไปให้ลดอาหารลง อัตราการเจริญเติบโตของกบจะสูงในช่วงอายุ 2-3.5 เดือน ดังนั้นในช่วงนี้ ควรให้กบได้กินอาหารอย่างเต็มที่ อัตราการเจริญเติบโตของกบหลังจาก …

การเลี้ยงกบ คู่มือการเลี้ยงกบ

การเลี้ยงกบ เป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถทำรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งในการเลี้ยงนั้นเกษตรกรควรมีความเข้าใจถึงวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องก่อน จึงจะทำให้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยง วันนี้เรามีวิธีการเลี้ยงกบ มาฝากทุกๆ คนที่สนใจทำ ฟาร์มกบ และกำลังศึกษาข้อมูลการเลี้ยง สิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนการเลี้ยงกบ ความพร้อมของเกษตรกรทั้งในด้านความรู้ในการเลี้ยงและการลงทุน มีการวางโปรแกรมการผลิตที่ดีเพื่อให้สามารถจำหน่ายในช่วงที่กบมีราคาและมีต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด มีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน พันธุ์กบ พันธุ์กบที่เหมาะสมคือ กบนา ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้โตไวและมีสีเหลืองเป็นที่ต้องการของตลาด รูปแบบการเลี้ยง การเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงในบ่อดิน การเลี้ยงแบบกระชัง (มุ้ง) ระยะเวลาในการเลี้ยง ใช้เวลา 3.5-4 เดือนตั้งแต่ระยะฟัก ออกจากไข่จนถึงจับจำหน่าย ได้กบขนาด 6-7 ตัวต่อกิโลกรัม รูปแบบในการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายผลผลิต การเลี้ยงเพื่อจำหน่ายลูกอ๊อด การเลี้ยงเพื่อจำหน่ายลูกกบ การเลี้ยงเพื่อขุนเป็นกบเนื้อ สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกบ ควรอยู่ใกล้บ้านและสะดวกต่อการดูแล อยู่ใกล้แหล่งน้ำที่มีคุณภาพดี เพียงพอต่อการเลี้ยง เป็นพื้นที่สูงหรือที่ดินเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ห่างไกลจากแหล่งชุมชนหรือบริเวณที่มีเสียงอีกทึกรบกวน อยู่ใกล้แหล่งจำหน่ายอาหารกบ สะดวกในการจับ วิธีการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ เป็นรูปแบบที่นิยมกันมากที่สุด เนื่องจากสะดวกในการเปลี่ยนน้ำ ง่ายต่อการทำความสะอาดบ่อ ควบคุมโรค รวมถึงการจับ บ่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ควรมีพื้นที่ที่เป็นบกสำหรับกบอาศัยอย่างน้อย 2/3 ของบ่อ ที่เหลือเป็นพื้นน้ำ บ่อเลี้ยงกบ การสร้างบ่อเลี้ยงกบมีวัตถุประสงค์ในการสร้างที่แตกต่างกัน …