การเลี้ยงกบในบ่อดิน

การเลี้ยงกบในบ่อดิน เป็นอีกหนึ่งอาชีพเกษตรกรรมที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากการดูแลง่าย ต้นทุนในการเลี้ยงต่ำกว่าการเลี้ยงกบในบ่อปูน ไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนน้ำ กบที่เลี้ยงจากบ่อดิน จะแข็งแรง ไม่ค่อยเป็นโรค และในปัจจุบัน มีเกษตรกรเลี้ยงเพื่อจำหน่ายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพื้นที่การเลี้ยงกบในประเทศ เช่น จ.พิจิตร สุพรรณบุรี

การเลี้ยงกบในบ่อดิน

ลักษณะบ่อดินที่ใช้เลี้ยงใกล้เคียงกับบ่อเลี้ยงปลา โดยมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก พื้นที่การเลี้ยงประมาณ 1 งาน บ่อลึก 1.5 เมตร และมีคันบ่อล้อมรอบ บ่อสำหรับเลี้ยงกบ ควรเป็นบ่อดินเหนียว ซึ่งจะช่วยในการอุ้มน้ำ บริเวณคันบ่อมีรั้วล้อมรอบ โดยใช้ตาข่ายในล่อนสีฟ้าและพลาสติกสีดำฝังลงไปในดินเพื่อป้องกันกบหนีออกจากบ่อ

การเลี้ยงกบในบ่อดิน

การเพาะพันธุ์กบ

นำพ่อแม่ที่พร้อมผสมพันธุ์ มาปล่อยให้ผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติ หรือจะนำพ่อแม่พันธุ์มาผสมพันธุ์ในบ่อซีเมนต์ หลังจากนั้นนำลูกอ๊อดที่ได้อายุประมาณ 7 วัน ย้ายปล่อยลงบ่อดินต่อไป

การจัดการระหว่าง การเลี้ยงกบในบ่อดิน

ระยะลูกอ๊อดเป็นลูกกบ  เตรียมน้ำในบ่อ โดยให้มีระดับความสูง 30-50 เซนติเมตร และนำพืชน้ำ เช่น ผักตบชวา ใส่ลงไปในบ่อเพื่อเลียนแบบธรรมชาติ นำลูกอ๊อดอายุ 7 วัน ที่แข็งแรงปล่อยในบ่อในอัตรา 100 ตัว/ตารางเมตร โดยปล่อยในช่วงเช้าหรือเย็นที่อากาศไม่ร้อน การป้องกันลูกอ๊อดจากศัตรู เช่น นก อาจใช้ตาข่ายตาห่างคลุมบ่อ ในช่วงอายุ 20-30 วัน ต้องหาไม้ไผ่มาให้ลูกอ๊อดที่หางหดขึ้นแพ ควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อ ไม่ให้เสีย

ระยะลูกกบ – จำหน่าย เพิ่มระดับน้ำในบ่อ จนระดับน้ำสูง 100 เซนติเมตร ควบคุมคุณภาพน้ำไม่ให้เสีย หากน้ำเริ่มไม่ดี จะต้องรีบเปลี่ยนถ่ายน้ำออกแล้วเติมน้ำใหม่เข้าแทน

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

Twitter : https://twitter.com/kasetupdate

Facebook : https://www.facebook.com/thaifeedsale

 

Add your comment