การเลี้ยงกบขุน หรือ กบเนื้อ

บ่อที่นิยมใช้ใน การเลี้ยงกบขุน หรือกบเนื้อ ส่วนใหญ่เป็นบ่อซีเมนต์ขนาด 3×4 เมตร สูง 1.2 เมตร ปล่อยลูกกบอายุ 1 เดือนเศษ ในอัตรา 120-180 ตัวต่อตารางเมตร ในส่วนของอัตราการปล่อย อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่การเลี้ยง โดยทั่วไปปริมาณกบที่จับได้ 200-300 กิโลกรัมต่อบ่อ

อาหารกบขุน และการให้อาหาร

กบมีความต้องการอาหารกบที่มีโปรตีนสูง การกินของกบจะลดลงเมื่อมีอุณหภูมิต่ำ เช่น เข้าสู่ฤดูหนาว นอกจากกบจะกินอาหารลดลงแล้ว ระบบการย่อยอาหารของกบก็จะลดลงด้วย ดังนั้น ถ้าให้กบกินอาหารมาก ก็จะทำให้กบท้องอืดได้

เทคนิคการให้อาหาร การเลี้ยงกบขุน

  • ระยะลูกอ๊อด จะกินจุมาก ถ้าให้อาหารมากจะท้องอืด การแก้ไขทำได้โดยนำอาหารลูกอ๊อดพรมน้ำสะอาดให้เม็ดนิ่มลง หรือหากให้อาหารไม่เพียงพอลูกอ๊อกก็จะกินกันเอง ดังนั้นการให้อาหารกบระยะลูกอ๊อด ต้องให้ในปริมาณที่เหมาะสม
  • หากมีการเปลี่ยนเบอร์อาหารควรผสมเบอร์เก่าและเบอร์ใหม่โดยเพิ่มปริมาณอาหารเบอร์ใหม่มากขึ้น อย่าเปลี่ยนอาหารทันที
  • กบควรกินอาหารให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง หากกินเร็วกว่าปกติ มื้อต่อไปให้เพิ่มอาหาร หากอาหารเหลือ มื้อต่อไปให้ลดอาหารลง
  • อัตราการเจริญเติบโตของกบจะสูงในช่วงอายุ 2-3.5 เดือน ดังนั้นในช่วงนี้ ควรให้กบได้กินอาหารอย่างเต็มที่ อัตราการเจริญเติบโตของกบหลังจาก 3.5 เดือนจะลดลง ดังนั้น หากเลี้ยงกบระยะเวลามากกว่านี้กบจะโตช้า หากเลี้ยงต่อไปอาจสิ้นเปลืองค่าอาหาร ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
  • พยายามให้กบกินอาหารในช่วงที่อากาศอุ่น ห้ามให้อาหารก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำเพราะกบจะกระโดดและจุกเสียดตาย หากกบเครียดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เสียงรบกวน ต้องลดปริมาณอาหารที่ให้ต่อมื้อลง 1/3-1/2 ของอาหารที่ให้ในมื้อก่อน พยายามให้กบกินอาหารในที่แห้งและสะอาด

การจัดการระหว่างการเลี้ยงกบ

  • การเปลี่ยนถ่ายน้ำ ต้องมีการล้างขัดบ่อ ทำความสะอาดที่ให้อาหาร และถ่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ วันละ 1-2 ครั้ง
  • ควรมีการคัดขนาดกบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการกินกันเอง ซึ่งสามารถทำได้ในช่วงเปลี่ยนถ่ายน้ำ ซึ่งการคัดขนาดกบจะช่วยให้กบได้รับอาหารทั่วถึง ได้กบที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และได้ราคาดี

การเก็บข้อมูลระหว่างการเลี้ยง

ในการเลี้ยงกบ ควรมีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น วันที่เพาะฟัก ปริมาณกบต่อบ่อ ปริมาณกบตาย อาหารที่ใช้ในแต่ละวัน อาหารที่ให้ทั้งหมดในช่วงระยะของการเลี้ยง และน้ำหนักกบที่จับได้ ขนาดที่จับ วันที่จับ ฯลฯ เพื่อนำมาประเมินประสิทธิภาพในการผลิต

ติดตามความรู้เพิ่มเติมได้ที่
Twitter https://twitter.com/kasetupdate

Add your comment