ลักษณะบ่อเลี้ยงปลา การเตรียมบ่อและน้ำที่ดี

ลักษณะบ่อเลี้ยงปลา การเตรียมบ่อและน้ำที่ดี ช่วยให้เราสามารถจัดการและบริหารการเลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้เรามาดูวิธีการเตรียมบ่อ ที่เลี้ยงปลาทั้งในบ่อดิน และเลี้ยงในกระชัง กันครับ   ลักษณะบ่อเลี้ยงปลา การเตรียมบ่อและน้ำที่ดี การเลี้ยงปลาบ่อดิน ลักษณะและขนาดของบ่อที่ดีควรจะมีขนาดที่ง่ายต่อการจัดการเลี้ยงและการเก็บเกี่ยว ขนาดบ่อที่เหมาะสมควรเป็นบ่อขนาดกลาง ตั้งแต่ขนาด 2-6 ไร่ บ่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นที่นิยมมากที่สุด …

พื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ำ และการจัดระบบ

พื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ำ ในประเทศไทยมีแหล่งน้ำจืดซึ่งประกอบด้วยแหล่งน้ำประเภทต่างๆ ได้แก่ แม่น้ำลำธาร คลอง ซึ่งมีแม่น้ำสายหลักในประเทศจำนวน 47 สาย หนอง บึง ธรรมชาติจำนวนมากกว่า 8,900 แห่ง และอ่างเก็บน้ำต่างๆ อีกว่า 3,000 แห่ง …

ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ การคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ

ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ การคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ เป็นปัจจัยการผลิตเริ่มต้นที่มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของการเลี้ยงสัตว์น้ำ ลูกพันธุ์ที่ได้จากฟาร์มเพาะฟักที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ หรือมีการปรับปรุงพันธุกรรมของพ่อแม่พันธุ์ที่ดี มีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพสูง จะมีลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพดี ซึ่งเมื่อนำมาเลี้ยงก็จะทำให้มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันสูง มีอัตราแลกเนื้อดี ความต้านทางโรคสูง ทำให้ประหยัดอาหารสัตว์และการจัดการได้มาก อีกทั้ง คุณภาพซาก เมื่อจับก็จะดีตามไปด้วย โดยสรุป ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ มีบทบาทสูงต่อประสิทธิภาพการผลิตของผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์น้ำ …

การเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน

การเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน ซึ่งก่อนหน้านี้ เราได้นำเสนอ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งการเตรียมพร้อม การเริ่มต้นธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บทความนี้ เรามาดูเรื่องการพัฒนาระบบการเลี้ยงอย่างไรให้ได้ผลิผลิตที่มีคุณภาพ และมีปัจจัยใดบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง การเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน พันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ พื้นที่การเลี้ยงและการจัดระบบ ลักษณะบ่อเลี้ยง การเตรียมบ่อและน้ำที่ดี การจัดการการเลี้ยงอย่างเหมาะสม …

โรคกบ ที่พบบ่อย

โรคกบ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเลี้ยงกบนั้น สาเหตุหลักเกิดจากความบกพร่องของการจัดการ ทำให้ของเสียหมักหมม น้ำเสียติดต่อกันหลายวัน โดยเฉพาะปัจจุบัน มักเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ และเลี้ยงกันอย่างหนาแน่นเกินไป ให้อาหารมากเกินไป ทำให้โอกาสติดเชื้อแบคทีเรียได้สูง บางครั้งทำให้กบตกใจมากเกินไป เกิดอาการกล้ามเนื้อเกร็ง ขาหน้า ขาหลัง เหยียดตรง ตัวแข็ง และตายในที่สุด …

การเลี้ยงกบในบ่อดิน

การเลี้ยงกบในบ่อดิน เป็นอีกหนึ่งอาชีพเกษตรกรรมที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากการดูแลง่าย ต้นทุนในการเลี้ยงต่ำกว่าการเลี้ยงกบในบ่อปูน ไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนน้ำ กบที่เลี้ยงจากบ่อดิน จะแข็งแรง ไม่ค่อยเป็นโรค และในปัจจุบัน มีเกษตรกรเลี้ยงเพื่อจำหน่ายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพื้นที่การเลี้ยงกบในประเทศ เช่น จ.พิจิตร สุพรรณบุรี บ่อดินที่ใช้เลี้ยง ลักษณะบ่อดินที่ใช้เลี้ยงใกล้เคียงกับบ่อเลี้ยงปลา โดยมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก …

FCR ( Feed Conversion Ratio ) คืออะไร

FCR คืออะไร ( Feed Conversion Ratio )  มีความสำคัญหรือความจำเป็นเกี่ยวกับการเลี้ยงกบ หรือการเลี้ยสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆ อย่างไร วันนี้เรามาทำความรู้จักกับค่า FCR (เอฟซีอาร์) รวมทั้งสูตรการคิดง่ายๆ ตัวเลขชี้วัด คุณภาพของอาหาร คือ …

การเลี้ยงกบขุน หรือ กบเนื้อ

บ่อที่นิยมใช้ใน การเลี้ยงกบขุน หรือกบเนื้อ ส่วนใหญ่เป็นบ่อซีเมนต์ขนาด 3×4 เมตร สูง 1.2 เมตร ปล่อยลูกกบอายุ 1 เดือนเศษ ในอัตรา 120-180 ตัวต่อตารางเมตร ในส่วนของอัตราการปล่อย อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่การเลี้ยง …